ราคาน้ำยางพาราเป็นศัตรูเด่น | www.dealmarket.info 

ประกาศอัพเดท

ราคาน้ำยางพาราเป็นศัตรูเด่น

ลงประกาศเมื่อ 30 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2560 21:31:37 น. เข้าชม 193 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

การปลูกก่อสร้างสวนยาง ๑. พื้นที่ที่จะใช้ปลูกยาง ราคาน้ำยาง ควรใช้ดินที่ควรแก่การปลูกยางจริงๆ คือ ต้องเป็นดินร่วน ดินชั้นล่าง ต้องไม่เป็นหินดินดาน หรือลูกรังมากเกินไป หรือเป็นที่ทรายจัด หรือเป็นที่ลุ่มที่ขุดลงไปไม่เกิน ๑.๕ เซ็นต์ก็มีน้ำ หรือเป็นที่ที่น้ำท่วมในฤดูฝนเป็นเวลานานทุกปี ย่อมไม่ควรที่จะปลูกต้นยาง ควรจะปลูกพืชยืนต้นอย่างอื่นที่สมกับสภาพของดิน จะได้ผลประโยชน์มากกว่า ราคาน้ำยางการปลูกรังสรรค์สวนยางให้ได้ผลดี จำเป็นจะต้องจะต้องเรียนถึงวิธีทำในการปลูก และการฟูมฟักสงวนสวนยางให้ทราบโดยตลอดเสียก่อน ๒.ราคาน้ำยาง การเตรียมพท. จะต้องรำลึกถึงข้อเอ้ที่ควรระวัง ๓ อย่าง คือ ๑)ราคาน้ำยางพารา หญ้าคา เป็นคู่ปรับสำคัญของต้นยาง และพืชทุกชนิด จะต้องไล่ให้หมดก่อนที่จะโค่นไม้ป่า หรือไม้ใหญ่ลง อาจอาจจะโดยขุดเอารากออก หรือใช้ยาภินท์ ถ้าทิ้งไว้ทำลายภายหลังการโค่น หญ้าคาจะยิ่งพัฒนาเพิ่มปริมาณรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นที่โล่งแจ้ง ปราศจากร่มเงา จะปราบยากยากลำเค็ญยิ่งขึ้น ส่วนวัชพืชดุจอื่นนั้น ถ้าเอาไว้คลุมดิน หรือเอาไว้รักษาการพังทลายของดิน หรือปกป้องการซักฟอกของน้ำฝนบ้างตกลง แต่จะต้องหวดให้ต่ำอยู่เสมอ อย่าให้สูงเกินกว่า ๕๐ เซ็นติเมตร และไม่ให้แผ่ขยายเหยียบย่างใกล้แนวปลูกต้นยาง วัชพืชทุกชนิด จะต้องอยู่***งจากต้นบางทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร แต่ถ้าปลูกพืชคลุมดินแทนวัชพืชได้จะเป็นประโยชน์มาก มิใช่จะราบรื่นแก่การดูแลเก็บรักษาอย่างเดียว แต่จะช่วยให้ดินได้รับความชุ่มชื่น และได้รับธาตุของกินเติมให้ขึ้นอีกด้วย ๒) ดินบน ย่อมมีกำไรแก่รุกขชาติมาก ถ้าใช้รถแทรกเตอร์ช่วยขุดโค่น และจัดแจงดิน จะต้องเฝ้าหน้าดิน อย่าให้ถูกกลบเสียหายไปเสียไร้ประโยชน์ ๓) แมลง และคน เช่น ปลวก เม่น ฯลฯ ที่จะกัดกินต้นยาง จำเป็นต้องจะต้องหาทางพิทักษ์โดยไม่เป็นเหตุให้สวนรกรุงรัง วัชพืชในสวนยางพารา วัชพืชในสวนยางพารา ๓. ราคาน้ำยางการกะระยะการปลูก ภายหลังที่ปราบหญ้าคา และได้โค่นไม้ใหญ่ลงหมดแล้ว ขั้นต่อไปจะต้องเตรียมการดินขุดหลุมไว้ให้เสร็จที่จะปลูกได้ทันทีทันควัน จนถึงถึงฤดูฝน ในการเตรียมดินและขุดหลุม ควรสังเกตถึงสภาพของทำเลที่ตั้งเสียก่อน ว่าเป็นสนามหญ้า หรือเป็นที่ควนเขา ทางน้ำที่มีอยู่เดิมใช้ได้ดีหรือไม่ ถ้าเป็นสนามหญ้า ตัวปัญหาก็มีเท่าแต่การทำลำรางถ่ายน้ำแค่นั้น ถ้าเป็นที่ควนเขาหรือเป็นที่เนินลาด จะต้องหาวิธีปกป้องมิให้ฝนชำระล้างดินด้วย โดยทำหรือแต่งที่ควนเขาให้เป็นขั้นๆ ดั่งกับขั้นกระได (terrace) บนขั้นจะมีชานดินโถงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร เหมาะจะปลูกต้นยางให้เจริญได้เต็มที่ ถ้าเป็นที่ลาดโยกน้อย ควรจะทำคู และคันขวางดักน้ำไว้เป็นระยะๆ ในทางปฏิบัติที่ดีในเขตแดน ๑ ไร่ ควรจะมีต้นยางที่ได้ขนาดกรีดแล้วแค่ไร่ละเดา ๕๐-๕๕ ต้น ในการปลูก จำเป็นจะต้องต้องปลูกสำรองต้นตาย หรือต้นแคระแกร็นไว้ด้วย ดังนั้น ในการกะระยะปลูกควรทบทวนถึงโควตาต้น และระลึกถึงความเติบโตของต้นยาง อย่าให้เบียดเสียดกันจนเป็นเหตุให้ต้นแคระแกร็น ถ้าปลูกด้วยต้นกล้าจะต้องปลูกให้ได้ไร่ละกะ ๘๐ ต้น ด้วยเหตุว่าต้นกล้าถ้าหากจะเป็นเล็ดจากต้นประเภทดีปางใดก็ตาม ย่อมจะมีต้นไม่สมบูรณ์ และอาจเป็นเม็ดที่ถูกผสมกับต้นอื่นๆ จึงต้องปลูกเผื่อเหลือไว้เล็กน้อย และถ้าปลูกด้วยตอทาบกิ่ง หรือต้นต่อตา หรือจะติดตาในแปลงภายหลัง ต้นที่ใช้ปลูกหมู่นี้ เป็นจำพวกแท้ ไม่กลาย จะปลูกปางไร่ละกะ ๗๐ ต้น เฉพาะก็พอ (๑) ราคาน้ำยางพาราถ้าเป็นตำแหน่งที่ตั้งราบ ควรปลูกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ระยะให้ใกล้กับสีชั้นเชิงจัตุรัส เช่น ๔x๕ เมตร ๔.๕x๕ เมตร ๓.๕x๖ เมตร ถ้างกปลูกพืช เพราะหารายได้ชั่วคราวระหว่างแถวยาง หรือเป็นที่ที่มีฝนชุกประสงค์ให้ปกต้นยางแห้งเร็ว จะใช้ระยะตามข้อ (๒) ก็ได ้ ระยะตามข้อ (๒) ถ้าใช้ในที่โล่งเรียกว่า ปลูกแบบถนน ถ้าไม่ประสงค์ปลูกพืช เพราะหารายได้ หรือปราศจากจุดหมายดั่งอื่นแล้ว ก็ไม่ขาดไม่ได้ที่จะใช้ระยะตามข้อ (๒) เนื่องจากจะทำให้เกิดภาระในการปราบวัชพืชเติมมากขึ้น นอกจากนั้นนั้น การที่เปิดช่องไว้โล่ง จะเป็นเหตุให้รับลมมากเกินไป ถ้ามีลมแรง หรือพายุ ต้นยางอาจหัก หรือโค่นลงได้ ต้นยางพันธ์เดิมซึ่งเป็นพันธุ์เลว ต้นยางประเภทเดิมซึ่งเป็นพันธุ์เลวให้น้ำยางน้อย จึงต้องโค่นทิ้ง และปลูกยางกลุ่มดีที่ให้น้ำยางยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแทน (๒) ถ้าเป็นที่ควนเขาหรือที่ลาด ควรใช้ระยะระหว่างต้นให้ถี่ และระยะระหว่างแถว คือ ชานดินที่เป็นขั้นๆ ให้***ง เหตุด้วยให้ผลรวมขั้นกระไดน้อยลง โดยใช้ระยะ ๒.๕x๙ เมตร ๓x๗ เมตร หรือ ๓x๘ เมตร (๓)ราคาน้ำยาง ถ้าเป็นสวนยางขนาดเล็ก เช่น สวนยางขนาดขอบเขตไม่เกิน ๕x๖ ไร่ ประสงค์จะอยู่ปลูกพืชอื่นเก็บกินได้ผลถาวรทุกๆ ปี เช่น พืชล้มลุก หรือพืชอายุนานแต่เป็นอาทิเล็กๆ เช่น กล้วย พริก สับปะรด ในกรณีนี้จะปลูกต้นยางโดยใช้แบบรั้วแถวเดี่ยวตกลง แต่ละแถวให้***งกันเพียง ๒ เมตร หรือจะใช้แถวคู่ตกลง แต่ต้องให้ระยะแถวคู่แต่ละคู่***งกัน ๑๖-๑๘ เมตร และแถวคู่ทุกๆ แถว ต้องปลูกต้นยางเป็นรูปฟันปลา***งหัน ๒.๕x๔ เมตรการปลูกแบบรั้วแถวคู่โดยใช้ระยะดังกราบทูลนี้ อาจจะแก้ตัวปัญหาต้นยางเป๋ออกได้ดีขึ้น การใช้ระยะปลูกต้นยางตามข้อ (๓) เป็นแบบที่ไม่ดีนัก เพราะว่าเป็นแบบที่ต้นยางอยู่ชิดกันเกินไป และเป็นแบบที่ปล่อยวางไร่ให้โล่งแจ้ง ถูกแดดแผดเผามาก วัชพืชเติบโตไว ถ้าไม่ใช้ที่ทางที่ว่างอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์เสร็จถาวรแล้ว ไม่ควรใช้ระยะปลูกแบบนี้ ยกเว้นบังเกิดข้อเสียดังบอกแล้ว การปลูกแบบนี้ยังปลูกต้นยางได้น้อยต้น คือ ปลูกได้ไร่ละกะ ๕๐-๖๐ ต้น อย่างเดียว และถ้าปลูกแถวคู่ ต้นยางอาจจะไม่ปราศจากข้อเสียเต็มที่ และต้นมักจะเอียงออก เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะปลูกแบบนี้ จะต้องคิดให้ระมัดระวังก่อนว่า จะใช้ที่ดินที่ว่างปลูกอะไรแน่ และพืช ที่จะปลูกนั้นจะได้ผล ช่วยให้มีรายได้แถมมากขึ้นกว่าที่จะปลูกต้นยางอย่างเดี่ยวหรือไม่ สวนยาง สวนยาง (แสดงให้เห็นระยะ***งของต้น) ๔. การวางแนว และปักหมุด (มบ หรือชะมบ) เมื่อลงความเห็นใจว่า จะปลูกแบบใด และจะให้ระยะแค่ไหนแล้ว ขั้นต่อไป คือ การปักหมุด และการขุดหลุม ก่อนที่จะขุดหลุมจำต้องจะต้องรู้เสียก่อนว่า จะขุดตรงไหน ต้นยางจึงจะขึ้นเป็นแถวเป็นแนวได้ท่วงที ถ้าจะปลูกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือปลูกแบบถนนบนทุ่งหญ้า หรือบนเนิน หรือบนควนเตี้ยๆ ซึ่งไม่สูงชั้นจนถึงขนาดต้องทำชานดินเป็นขั้นบันไดอ้อมไปตามไหล่ควน หรือเนินแล้ว ควรจะปลูกให้เป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน ดังนั้น ก่อนที่จะขุดหลุมจะต้องปักหมุด หรือปักมบให้เห็นไม่เปลี่ยนแปลงเสียก่อน เครื่องเคราใช้ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปักหมุดมีกระนี้ ๑) ราคาน้ำยางพาราไม้ฉากขนาดใหญ่ ทำเองได้โดยใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อะไรตกลงยาว ๓ เมตร ๔ เมตร และ ๕ เมตร (หรือจะใช้ให้สั้นไม่ช้า โดยใช้ขนาด ๓ ฟุต ๔ ฟุต และ ๕ ฟุตก็ได้) มาประกอบกิจเป็นรูปสามอุบาย หรือเป็นไม้ฉากขึ้น มุมที่ตรงกันข้ามกับด้านที่ยาว ๕ เมตร (หรือ ๕ ฟุต) จะเป็นมุมฉาก ๒)ราคาน้ำยางพารา เกลียวเชือก ลวด หรือหวายขนาดยาว ถ้าได้ขนาดยาวมากๆ ยิ่งดี แต่ไม่ควรสั้นกว่า ๒๐ เมตร สายเชือก ลวด หรือหวายดังอื้นนี้ ควรขึงให้อยู่ตัวก่อนจะดีมาก ที่เชือก ลวด หรือหวายให้ทำเครื่องเคราหมายระยะปลูกไว้เป็นระยะๆ ถ้าใช้ระยะ ๓ x ๘ เมตร ทุกๆ ระยะ ๓ เมตร ให้จดสีแดง หรือผูกผ้าแดงไว้ ส่วนระยะอีกด้านเอ็ด 1 ซึ่งต้องใช้ระยะ ๘ เมตร จะใช้เชือก ลวด หรือหวายเส้นเพียงอย่างเดียวกัน หรือจะใช้อีกเส้นโดด 2ต่างหากตกลง โดยเขียนสีอื่น เช่น สีเขียว หรือผูกผ้าสีเหม็นเขียวเป็นเครื่องหมายทุกระยะ ๘ เมตร ต้นยางพันธ์เดิมซึ่งเป็นชนิดเลว การปรับเขตที่เป็นเนิน หรือควรเขาอย่างกระได จนถึงจัดแจงข้าวของเครื่องใช้สิ่งของใช้หวาน ดังเอิ้นข้างต้นแล้ว ขั้นต่อไปควรสังเกตวางทิศทางว่า จะตั้งต้นปลูกจากไหนไปไหน จะให้แถวต้นยางตรงไปทางทิศใด สำหรับต้นยางจะได้รับแสงอาทิตย์มากยิ่ง ครั้นตกลงใจจะให้แถวต้นยางไปทางทิศไหนแล้ว ให้ลากสายเชือก ลวด หรือหวาย ที่ทำเครื่องเคราหมายไว้แล้วก็แล้วกันไปตามแนวที่อยาก แล้วปักหมุดไว้ จากหมุดแต่ละหมุด ให้ลากเส้นตัดให้ได้ฉากซึ่งกันและกัน โดยสึงไม้ฉากที่ตระเตรียมไว้เพราะด้วยชี้แนว จะให้ตรงไปทางทิศใด เบาๆ ทำไปทีละแนว และปักหมุดไว้เป็นระยะๆ จะได้แนวที่ขนานไปวิธีเป็นกฎระเบียบเสร็จ เพราะด้วยปลูกต้นยางต่อไป ๕. การทำชานดินขั้นบันไดให้ได้ระดับ นาที่เป็นเนิน หรือควนสูงยังใช้ทำประโยชน์ได้ โดยปรับตำแหน่งที่ตั้งให้เป็นชานดินปานกับขั้นบันได ให้ได้ลำดับขั้นขนานไปกับพื้นดิน บางครั้งอาจต้องทำชานดินเป็นชั้นๆ อ้อมไปตามไหล่เนิน หรือควนทั้งลูก เครื่องเครามือในการหาขั้นอย่างธรรมดาๆ เช่น ใช้ขั้นน้ำในสายยางชนิดใส หรือใช้ไม้แนวเกรดซึ่งมีขาสูงเท่ากัน ๒ ขา มีระดับน้ำติดไว้ตรงกลางของไม้พลองที่ยึดขาทั้ง ๒ ไว้ หรือจะใช้ "ดิ่งหน้าจั่ว" ซึ่งมีเชือกผูกลูกดิ่งห้อยลงจากมุมบนของหน้าจั่วตกลง ความสำคัญของ "ดิ่งหน้าจั่ว" คือ ทุกๆ หน ที่เชือกลูกดิ่งจากมุมบนของจั่ว อยู่ที่แกนกลางของฐานจั่ว ขาของหน้าจั่วที่ ยื่นออกไปเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง จะอยู่ในขั้นเดี่ยวกันขณะตั้งต้นจากจุดเพียงผู้เดียว สมมติว่า ขาของจั่วข้างเพียงผู้เดียววางอยู่ตรงหมุดที่ ๑ และขาอีกข้างเพียงผู้เดียววางอยู่ที่หมุดที่ ๒ เมื่อขยับขาจั่วทั้ง ๒ ข้างให้เส้นดิ่งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของฐานจั่ว ลำดับขั้นของขาจั่วอยู่ตรง หมุดที่ ๓ ก็จะได้ตำแหน่งเพียงอย่างเดียวกันกับหมุดที่ ๒ และจะอยู่ในตำแหน่งอันเดียวกันกับหมุดที่ ๑ ด้วย ทำบ่อย ไปตามวิธีนี้ ตำแหน่งที่จะได้ ตรงหมุดที่ ๔-๕-๖ และต่อๆ ไปจะเท่ากันเสมอ และถ้าทำไปรอบๆ เนินจะวนกลับมาถึงหมุดที่ ๑ หน้าจั่วที่จะใช้ ควรให้สูงประมาณ ๒ เมตร เพราะด้วยระยะระหว่างขาจั่วทั้ง ๒ ข้าง จะถ่างให้ตรงพอดีกับระยะปลูกที่ต้องการได้ยิ่งดี เช่น หน้าจั่วก้าวไป ๒ หนให้ได้ระยะ ๓ เมตร พอดีที่จะปักหมุดสำหรับปลูกต้นยาง ๑ ต้น การหาลำดับขั้นทำขั้นกระได ควรจะทำจากยอดเนินลงมา ระยะระหว่างขั้นควรให้ระยะตาม ข้อ ๓(๒) ข้างต้น ระยะขั้นจะถี่***งปางใดนั้น ขึ้นอยู่กับความชันของเนิน หรือควนด้วย ถ้าชันมากจะใช้ระยะถี่ขึ้นเล็กน้อยได้ (ระยะที่อื้นนี้ หมายถึง ระยะถี่***งกันทางโพยมันของต้นยาง หามิได้ระยะที่วัดบนดินที่ลาดโยก) การทำชานดินเป็นขั้นบัน ได ทำให้ใช้ที่ดินได้คุณค่าขึ้นสับเปลี่ยนจะทิ้งทุ่งที่เป็นควนเขาให้เสียไป การปลูกต้นยางเกษตรควนเขาตามวิธีนี้สำเร็จช่วยเก็บน้ำ และอนุรักษ์ดินมิให้พังทลายด้วย ชานดินดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ โดยตัดดินลึกย่างเหยียบในเนินเหมือนกับกับจะทำถนนละเลียบเขา แนวชานดินกว้างไกลคาดคะเน ๑.๕-๒ เมตร โยกเข้าไปทางเนิน น้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลเข้าไปในเนินดิน จะมีคัน ดินด้านนอกกั้นมิให้น้ำไหลตกลงมาจากชาน ๖. การขุดหลุม และตระเตรียมการเพราะว่าปลูก ตราบใดปักหมุดพร้อมแล้ว ขั้นต่อไป คือ การขุดหลุมตรงที่ได้ปักหมุดไว้แล้วทุกหมุด แผนภาพแสดงการขุดหลุมปลูกต้นยางพารา แผนภาพแสดงการขุดหลุมปลูกยางพารา หลุมที่จะขุด ควรขุดให้ได้ขนาดกว้างไกล ๕๐ เซ็นติเมตร กลมหรือสี่เหลี่ยมตกลง และให้ลึกใกล้เคียง ๕๐ เซ็นติเมตร ขนาดของก้นหลุมให้แคบกว่าปากหลุมเล็กน้อย ดินที่ขุดขึ้น ควรขุดแยกดินบนไว้ต่างหากจากดินชั้นล่าง ตากแดดไว้ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน เมื่อดินแห้งแล้ว ให้ย่อยดินชั้นบนให้ร่วน แล้วกวาดลงหลุมไปตามเดิม ย่ำดินให้แน่นพอเหมาะ กะให้สูงจากก้นหลุมคาดคะเน ๒๕-๓๐ เซ็นต์ ถ้าไม่พอก็ให้กวาดหน้าดินที่อยู่รอบๆ หลุมด้วยตกลง แล้วจึงกวาดดินล่างซึ่งผสมกับปุ๋ยร็อคฟอสเฟต หลุมละใกล้เคียง ๑/๒ กระป๋องบุหรี่ เติมลงไปจนเต็มหลุม ทั้งนี้อย่างเดียวการปลูกบ่อเกิดทาบกิ่งเหม็นเขียว ซึ่งเป็นต้นเล็กมากเฉพาะ ถ้าต้นที่ใช้ปลูกเป็นต้นขนาดใหญ่ รากลึกลงไปแทบจะถึงก้นหลุม จะต้องใช้ดินบนผสมปู๋ยเอาไว้ก้นหลุม รากต้นยางจึงจะได้ข้าวปลาอาหารตามประสงค์ สิ้นสุดแล้วให้ปักหมุดไว้ตรงกลางหลุมตามเดิมกระทั่งจะถึงเวลาปลูก ถ้าหากเห็นว่าจะต้องรอเวลาอีกนาน กว่าจะปลูก จะเก็บปุ๋ยเอาไว้ผสมกับดินล่างขณะจะปลูกต้นยางตกลง ราคาน้ำยางพารา ๗. การปลูกต้นยาง ต้นยางที่จะใช้ปลูกจะต้องฯลฯยางชนิดดี ซึ่งมีสภาพหลายชนิด กัน คือ ราคาน้ำยางพารา (๑) กล้ายางชนิดดี (หรือถ้าจะปักชำในแปลงก็จะต้องปลูกกล้าปกติไว้ก่อน) ต้นกล้ายางประเภทดีที่จะใช้ปลูกมี ๓ ขนาด ด้วยกัน คือ กล้าขนาดเล็ก โคนต้นมีเส้นผ่านแก่น ๑.๕-๒ เซ็นติเมตร กล้าขนาดกลาง โคนต้นมีเส้นผ่านเวที ๒-๓.๕ ซม. กล้าขนาดใหญ่ โคนต้นมีเส้นผ่านแกนกลางตั้งแต่ ๓.๕ เซนติเมตรขึ้นไป กล้าขนาดใหญ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถอนต้นแพงกว่ากล้าขนาดที่เล็กกว่า ต้นกล้าที่ควรแก่การปลูก คือ ต้นกล้าขนาดกลางซึ่งไม่เล็ก และไม่ใหญ่เกินไป สะดวกสบายทั้งในการขุดถอน และการขนย้ายเข้าปลูกในสวน กล้าที่จะเอาไปปลูกนี้จะต้องตัดเอาส่วนยอดซึ่งมีเปลือกหุ้มสีเหม็นเขียวออก ให้เหลือหลอส่วนที่เป็นสีเขียวปนผิวสองสีเท่า ๑๐-๑๕ เซนติเมตร และตรงที่ตัดยอดออก ควรจุ่มด้วยขึ้นผึ้งเหลวเสียก่อน เพราะปกป้องมิให้น้ำสังสรรค์ในลำต้นระเหยออกเร็วเกินไปต้นกล้าที่ถอนขึ้นจากดินแล้ว (ถ้าถอนไม่ขึ้นควรใช้เสียมขุดช่วย) ถ้าเป็นขนาดเล็กจะมีรากแก้วยาวเดา ๒๐-๓๐ เซ็นติเมตร ถ้าขนาดกลางรากแก้วยาวคาดคะเน ๓๕-๔๕ เซ็นต์ กล้าขนาดกลาง และกล้าขนาดใหญ่อาจมีรากแขนงยาว ควรตัดออกเสียบ้างให้เหลือราว ๑๐-๑๕ ซม. การทาบกิ่งต้นยางด้วยตายางชนิดดี การทาบกิ่งต้นยางด้วยตายางพันธุ์ดี ขณะอายุใกล้เคียง ๔-๕ จันทร์ ก่อนย้ายไปปลูกในสวนยาง (๒) แหล่งกำเนิดต่อตา คือ ต้นตอที่ตอนไว้แล้ว แต่ตายังไม่แตกยอด ถ้ามีแปลงขนายตระกูลยาง และมีต้นกล้าซึ่งจะใช้เป็น "ที่เกิด" เพราะด้วยติดตา ได้ขนาดเหตุด้วยปักชำอยู่กับแล้ว ปางแต่ติดตาในแปลงต้นกล้า แล้วย้ายไปปลูกในสวน จะทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการ ดูแลรักษาพยาบาลสวนประมาณ ๑ ปี การถอนแหล่งกำเนิดที่ติด ตาแล้วให้บำเพ็ญเช่นหนึ่งเดียวกับถอนต้นกล้า แต่จะต้อง คอยดูตาที่เพิ่งจะติดไว้มิให้บอบช้ำ โดยปกติเมื่อแน่แก่ใจ ว่าตาติดแน่แล้ว แต่ยังไม่ผลิออกมาก็เป็นอันย้ายได้ ก่อนจะย้ายต้นมา ให้ตัดยอดให้เหลือเพียง ๑๐-๑๕ เซ็นต์ นอกเหนือรอยต่อตาหรือให้เหลือพาง ๕-๖ เซนติเมตร ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดทาบกิ่งเขียว ข้อควรระมัดคอยดูเพราะว่าการปลูกบ่อเกิดต่อตาก็คือ จนถึงย้ายเอาไปปลูกในสวนแล้ว แหล่งกำเนิดตอนบางต้น ตายางชนิดดี ที่ติดไว้อาจจะแห้งตายไป และมีตาของต้นเดิมงอกออกมาแทน โดยที่ต้นตำรับสวนยางอาจรู้ผิดคิดว่างอกจากตายางพันธุ์ดี จึงยอมให้โตขึ้นเติบโตต่อไปกลายเป็นต้นยางพันธุ์เลวแทรกอยู่ (๓) ต้นทาบกิ่ง คือ ต้นตอนที่ตางอกเป็นอาทิสูง ใกล้เคียง ๑ เมตรแล้ว การปลูกด้วยต้นต่อตา จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าต้นที่ใช้ปลูกในสภาพทำนองอื่นที่กราบทูลมาแล้ว เนื่องด้วยต้นต่อตาดังอื้นนี้ ส่วนมากแก่คาดคะเน ๒ ปี นับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นปลูกบ่อเกิดเป็นต้นมา หรืออายุคาดคะเน ๑ ปีถ้าเป็นต้นทาบกิ่งเขียว เนื่องมาจากโดยเหตุนั้น ในการขุด การถอน และการย้าย ตลอดจนการปลูก จะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายแพงกว่าต้นเล็กๆ บ้าง เว้นแต่นั้น หลุมที่ขุดตระเตรียมไว้ จะต้องใหญ่ และต้องลึกกว่าปกติอีกด้วย ในสมัยปัจจุบันนี้ สามารถฉลองต้นตอนเหม็นเขียวในถุงพลาสติก ได้นานกะ ๑ ปี จึงเห็นว่า การใช้ต้นต่อตาเหม็นเขียวอายุ ๑๐-๑๒ พระจันทร์ปลูก จะทุ่นเวลาได้ ถึง ๑ ปี คือ ต้นยางที่ปลูกไว้จะกรีดได้ด้านใน ๔ ปีเฉพาะ สับเปลี่ยนจะเป็นเวลา ๕-๖ ปี การตอนต้นยางด้วยตายางชนิดดี การทาบกิ่งด้วยยางประเภทดีกับต้นกล้าอายุ ๔-๕ แข วิธีต่อตาแบบใหม่ โดยต่อตาตั้งแต่แหล่งกำเนิดยังเหม็นเขียวอยู่แก่พาง ๓-๔ ดวงเดือนอย่างเดียว ร่นเวลาได้มาก ปลูกก็ง่ายขึ้น ตายางที่ จะใช้ติดก็หาง่ายขยายชนิดได้เร็ว การต่อตาตามวิธีใหม่นี้เอื้อนว่า "การทาบกิ่งเขียว" แหล่งเกิดตามวิธีนี้อื้นว่า แหล่งเกิดตาเหม็นเขียว แต่ทั่วๆ ไปมักเอื้อนว่า ต้นทาบกิ่งเขียว ๘. วิธีปลูก ก่อนที่จะย้ายต้นยางที่จะใช้ปลูก ไปยังสวน จะต้องปรากฏว่า ๑) มีฝนตกชุก และดินชุ่มชื้นมากพอเหมาะ เปลาะนี้เป็นเรื่องเด่นมาก ถ้าปลูกในระยะที่ฝนยังไม่ชุกมากจ๋อย และดินยังไม่ชุ่มชื้นพอ จะทำเอารากไม่เติบโต และสะดุดงันไปเป็นการชั่วคราว กว่าจะตั้งตัวใหม่ได้อาจต้องกินเวลาหลายวัน หรือถ้าแล้งมาก ต้นอาจตายตกลง ๒) มีผู้ใช้แรงงานที่จะช่วยกันปลูกไว้พร้อมเพรียง ถ้าปลูกสิ้นสุดในวันหนึ่งเดียวกันกับที่ได้รับต้นยางมาจะดีมาก หากปลูกไม่ทันในวันนั้น จำต้องจะต้องเขยิบไปในวันรุ่งขึ้น ต้องสรงน้ำที่ต้น และราก ให้ชุ่มชื้น ถ้าเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ให้ปลายรากแช่น้ำเล็กน้อยได้ยิ่งดี ในการชักจูงต้นยางลงปลูก ถ้าเป็นหลุมที่กลบดินเตรียมไว้แล้ว ให้ใช้ไม้แทงลงไปตรงกลางหลุม หรือใช้เสียมขุดเป็นหลุมตรงลงไป ควรใช้ไม้วัดรากแก้วตั้งแต่โคนต้นลงไป จนถึงปลายราก ว่ายาวเพียงใด แล้วจึงแทง หรือขุดเป็นหลุมลึกลงไปเท่าที่วัดได้ เมื่อสอดต้นลงไปแล้ว ปลายรากจะจดถึงก้นหลุมที่แทงหรือขุดไว้พอดี และโคนต้นจะอยู่ที่ระดับพื้นดินเดิม แล้วย่ำรอบๆ ดิน จะได้แน่น ขัดสนโพรงโพยมที่น้ำจะเข้าอยู่ค้างอยู่ได้ ประสบความสำเร็จรักษามิให้ดินโคลนต้นยุบลงเป็นแอ่งขังน้ำ ซึ่งจะทำให้ต้นยางแช่น้ำตายได้ การปลูกต้องเฝ้าอย่าให้รากแก้ว และรากแขนง งอบิดงอ หลังจากปักชำแล้ว หลังจากต่อตาแล้ว ๓ อาทิตย์ ตายางชนิดดีจะติดเป็นเนื้ออันเดียวกับต้นกล้า ตุ่มที่เห็นบนแผ่นตาสีเขียว คือตายางที่จะงอกฯลฯยางตระกูลดีต่อไป การปักชำในสวนที่หลุมปลูกนั้น จะต้องติดตากับ ต้นกล้าที่ปลูกไว้แล้ว บ่อเกิดหรือต้นกล้าที่อื้นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ๒ วิธี วิธีที่ ๑ เอาต้นกล้าขนาดเล็กประเภทธรรมดามาปลูกไว้ก่อน วิธีที่ ๒ เอาเมล็ดมาเพาะให้เป็นอาทิกล้าในหลุม ปลูก หรือเพาะเม็ดเสียก่อน แล้วย้ายเล็ดงอกเอาไป ปลูกที่หลุมปลูก เมื่อต้นกล้าอายุ ๓-๔ แขขึ้นไป คือ ลำต้นเปิดฉากมี สีน้ำตาลบ้างแล้ว ก็ใช้เป็นที่เกิดเพราะว่าทาบกิ่งได้ ๙. กลุ่มยางที่ควรใช้ปลูก ควรใช้ประเภทยางที่ปรากฎผลดีมาแล้ว คำว่า "ผลดี" ในที่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นหมายถึง ผลดีแต่เท่านั้นน้ำยาเคมีงทำนองเดี่ยว ต้นยางที่ให้ผลดี หรือที่เรียกว่าชนิดดีนั้น อย่างน้อยจะต้องประกอบกิจด้วย คุณค่าต่อไปนี้ด้วย ๑) ให้น้ำยางสูงกว่าต้นยางปกติธรรมดา ๒) ปกหนา ๓) เปลือกไม้ที่ถูกกรีดแล้วงอกใหม่เร็ว ๔) ความพัฒนาของต้นสม่ำเสมอดี ไม่ใช่เช่นนั้นพอกรีดแล้วต้นหยุดโตขึ้น หรือพัฒนาช้ามาก หรือล้ำต้นแลกเปลี่ยนรูปไป ๕) เปอร์เซ็นต์เป็นโรคเปลือกนอกแห้งมีน้อย หรือปราศจากเลย ยางตระกูลดีหลายประเภทที่ให้น้ำยาเคมีงมาก แต่กรีดน้ำยาเคมีงให้ออกมากไม่ได้ มักจะกลายเป็นโรคเปลือกหุ้มแห้ง และกรีดน้ำยาเคมีงไม่ออกอีกต่อไป ๖) ต้นแข็งแรง พุ่มใบไม่ใหญ่เกินไป ทนต่อความแรงของลม หรือพายุได้ดี การที่จะให้รู้ว่า จำพวกยางชนิดใดจะมีรูปร่างดีตามสมบัติ 2ดังอื้นข้างต้นจริงหรือไม่ ต้องใช้เวลานานมาก จะต้องกรีดลองทำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐-๑๕ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นกรีดได้ ผู้ครอบครองสวนยางจึงไม่ควรจะลองต่อการใช้ตระกูลยาง ที่ไม่ฉลาดสรรพคุณอันตามที่เป็นจริง และไม่ควรตื่นไปตามคำเผยแพร่ ข้อที่เด่นที่สุด อย่าคิดแต่ส่วนน้ำยางมากอย่างอย่างเดียว ให้คำนึงคุณสมบัติอื่นๆ ต่อเรือ ในระยะนี้ มีชนิดยางของต่างแว่นแคว้นหลายตระกูล ที่อยู่ในระหว่างการประลอง หลายตระกูลกำลังให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และก็มีหลายจำพวกเหมือนกับกันไม่ให้ผลดี ได้คัดทิ้งไปแล้วเป็นปริมาณมาก และเชื่อฟังว่า ยังจะต้องคัดทิ้งต่อๆ ไปอีก ยังไม่ชัวร์ว่า พันธุ์ใหม่ๆ ที่พลังลองทำอยู่ มีตระกูลอะไรบ้างที่เด่นในส่วนนี้ ควรสัมมนากรมวิชาการทุ่ง แผนภาพแสดงวิธีขุดหลุมปลูก แผนภาพแสดงวิธีขุดหลุมปลูก และการปลูกต้นยางในหลุม ต้นยางในภาพเป็นต้นตอทาบกิ่ง ชนิดยางที่มีสัณฐาน และคุณค่าดี ที่ใช้ปลูก ในปัจจุบันนี้นี้ มีอยู่หลายจำพวก เช่น ๑) ถ้าใช้ในการปักชำ ควรใช้ชนิดพีอาร์ ๑๐๗ (PR 107) และอาร์อาร์ไอเอ็ม ๖๐๐ (RRIM 600) สองตระกูลนี้ ควรปลูกในที่ดินที่อุดมดีพร้อมดีโดยแท้จริง และในที่ที่ปลอดโรคใบร่วงชนิดไฟทอพทอรา กับตระกูล พีบี ๕/๕๑ (PB 5/51) จีที ๑ (GT 1) และพีอาร์ ๒๕๕, พีอาร์ ๒๖๑ (PR 255, PR 261) ๒) ถ้าใช้เม็ดหรือต้นกล้าพันธุ์ดี ในสมัยนี้นี้ ไม่นิยมใช้เล็ดปลูกกันแล้ว เพราะหากล้ากลุ่มดีได้ยาก และมักจะไม่ใช่จำพวกแท้ สวนยางขนาดใหญ่ๆ ในมาเลเซียมีค้าขายอยู่บ้าง ต้นยางติดตาประเภทดีอายุใกล้เคียง ๔ จันทร์ ต้นยางต่อตาชนิดดี อายุใกล้เคียง ๔ จันทร์ กลุ่มยางดีชั้นรองๆ ลงไปยังมีอีกหลายจำพวก มีทั้งพันธุ์ที่ผสมในเมืองไทย และในต่างรัฐ๑ ยังไม่ควรใช้ปลูกให้มากนัก จวบจนจะทราบผลไม่เปลี่ยนแปลง ของทางร. หรือของเอกชนที่ทดลองอยู่แล้ว เช่น ประเภทเคอาร์เอส ๒๓ พีบี ๒๘/๕๙ อาร์อาร์ไอเอ็ม ๗๐๓ (KRS 23, PB 28/59, RRIM 703) กลุ่มยางที เจไออาร์ ๑ (TJIR 1) ถ้าหากจะเป็นตระกูลเก่าซึ่งทางราชการไม่ชักนำให้ปลูก แต่ผลที่กระจ่างอยู่อุบัติว่า ในที่บางแห่งปลูกได้ผลดีมาก ดังนั้น ผู้ปลูกจะต้องดูดูว่า ถ้าที่ใดปลูกตระกูลอะไรได้ผลดี ก็ควรปลูกชนิดนั้นต่อไปได้ ๑ เนื่องด้วยมีการผสมพันธุ์ยาง เพราะด้วยให้ได้กลุ่มที่ดีกว่าโทรกันมาทุกปี ในระยะต่อมาจึงมีการใช้ยางพันธุ์สดๆ ร้อนๆ มากขึ้น

ประกาศอัพเดท

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก, ขายคอกกั้นเด็ก, คอกกั้นเด็กราคาถูก, คอกกั้นเด็ก pvc, ที่กั้นเด็ก, รั้วกั้นเด็ก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 219 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก มีของพร้อมส่ง

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 255 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก pvc, คอกกันเด็กราคาถูก, ไม่ใช้น๊อต ไม่ใช้กาว แข็งแรงทนทาน ไม่ล้มไม่โยก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 14 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 242 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 203 ครั้ง

www.ohobaby.com

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 238 ครั้ง

www.ohobaby.com ขายคอกกั้นเด็ก pvc มีของพร้อมส่ง จัดส่งทั่วประเทศ สำหรับหัดยืน และเดิน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 12 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 179 ครั้ง

รับทุบบ้านฟรี รื้อถอนฟรี 0949952941 รื้อถอนโรงงาน รื้อร้านอาหาร รื้อถอนผับเก่า ซื้อขายโครงสร้าง รื้อภายใน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 5 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 25 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 29 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานนำเข้า ส่งออก 29 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับเครื่องประดับ 29 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 399 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยางพารา
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 21:31:37 น.
  • ที่อยู่ : ราคาน้ำยาง
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : fabedt@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน